» Search » Search results » Sakralność świątyni...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Details

Language: Polish
Type: Book

Author: Klaja Grzegorz (Fr)
Title: Sakralność świątyni chrześcijańskiej
Subheading: Studium na podstawie analizy rzymskokatolickich i bizantyjsko-słowiańskich miejsc kultu oraz obrzędów ich poświęcenia
Publishing house: Wydawnictwo Księży Sercanów
Publ. city: Kraków
Publ. year.: 2008
Pages: 299
ISBN: 978-83-7519-087-8

Contents:
Bibliografia
Wstęp

ROZDZIAŁ I - SAKRALNOŚĆ - KONTEKST KULTUROWY I POJĘCIOWY
1. Problem sacrum
2. Zagadnienia lingwistyczne: etymologia i semantyka wyrazów wyznaczających pojęcie sakralności
3. Początki naukowego terminu
4. Kategoria estetyczna
5. Próba ustalenia zakresu pola semantycznego sakralności
- A. Zdefiniowanie pojęcia
-- a. Ad cultum divinum
-- b. Symbol, znak, alegoria
- B. "Uczestnictwo" w tym, co inne
- C. Wyjęcie ze świeckiego użycia
- D. Obiektywizm
6. Nowotestamentowe wyznaczniki sakralności

ROZDZIAŁ II - TRADYCJA KOŚCIOŁA ZACHODNIEGO

Część pierwsza: SAKRALNOŚĆ W "KAMIENIU"
1. Pierwsze wieki
- A. Domus ecclesiae
- B. Groby męczenników
2. Przełom konstantyński
- A. Bazyliki
- B. Martyriony
- C. Baptysteria
- D. Świeckie wykorzystanie kościołów
3. Wczesne średniowiecze
- A. Symboliczna wymowa zewnętrznych elementów
- B. Przesłanie wnętrza kościoła
4. Gotyk
- A. Sztuka w służbie świętości
- B. Sakralność kościelnej przestrzeni
- C. Świeckie wykorzystanie kultycznych budowli
5. Nowożytność
- A. Nowy artystyczny wyraz
- B. Determinanty sakralności wnętrza
- C. Teologiczne idee w budowlach sakralnych XX wieku
- D. Świeckie wykorzystanie nowożytnego kościoła
Część druga: IDEA SAKRALNOŚCI W OBRZĘDACH DEDYKACYJNYCH
1. Dedykacje starożytnych bazylik
2. Konsekracje kościołów średniowiecznych
3. W okresie potrydenckim
4. Poświęcenie według odnowionego Pontyfikału

ROZDZIAŁ III - TRADYCJA KOŚCIOŁÓW BIZANTYJSKO-SŁOWIAŃSKICH

Część pierwsza: CERKIEW - ŚWIAT SYMBOLU
1. Odkupiona i boska czasoprzestrzeń
2. Symboliczne struktury
Część druga: SAKRALNOŚĆ WEDŁUG OBRZĘDÓW POŚWIĘCENIA
1. Poświęcenie fundamentów
2. Konsekracja kościoła
3. Wschodnia teologia sakralności

ZAKOŃCZENIE

Notes:
Rozprawa doktorska

Introduced: laudem (2009-01-13)
Modified: laudem (2009-01-13)