» News » Kult Maryi w Polsce na przestrzeni...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Details

Language: Polish
Type: Book

Author: Janiec Zdzisław (Fr)
Title: Kult Maryi w Polsce na przestrzeni dziejów
Publishing house: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Publ. city: Sandomierz
Publ. year.: 2013
Pages: 352
ISBN: 978-83-257-0568-8

Contents:
Wstęp
Rozdział I Kult Maryi w Polsce w pierwszych wiekach chrystianizacji
1. Działalnośćc świętego Wojciecha
2. Wezwania Maryjne kościołów
3. Bogurodzica

Rozdział II Kult Bogurodzicy od średniowiecza do XIX wieku
1. Udział zakonów w kulcie Matki Bożej
1.1. Benedyktyni promotorami Wniebowzięcia
1.2. Franciszkański aspekt kultu Matki Bożej Bolesnej
1.3. Bernardyni krzewicielami kultu Niepokalanej
1.4. Karmelici szerzycielami kultu Matki Bożej Szkaplerznej
1.5. Dominikanie propagatorami kultu Matki Bożej Różańcowej
1.6. Cystersi i ich wpływ na rozwój praktyk maryjnych

2. Uroczystości i święta maryjne w roku liturgicznym
2.1. Niepokalane Poczęcie
2.2. Wniebowzięcie
2.3. Pośrednictwo
2.4. Przejawy ludowe maryjnej pobożności w Polsce
2.5. Obchodzenie świąt maryjnej w XII wieku (Oczyszczenie, Zwiastowanie, Zaśnięcie i Narodzenie)
2.6. Obchodzenie świąt maryjnych w XIV wieku (Poczęcie i Nawiedzenie Maryi)
2.7. Obchodzenie świąt maryjnych w drugiej połowie XVI wieku (Ofiarowanie NMP i Matki Bożej Śnieżnej)

3. Stałe i wotywne formy wspomnienia Maryi w roku kościelnej
3.1. Formy wspomnienia Maryi w kanonie i ordinarium Mszy świętej
3.2. Roraty i wspomnienie Maryi podczas obchodu tajemnicy Wcielenia
3.3. Sobota jako dzień poświęcony Maryi
3.4. Małe Oficjum i Godzinki ku czci Maryi
3.5. Popularne hymny i antyfony oraz litania loretańska

4. Popularne praktyki i nabożeństwa maryjne
4.1. Pozdrowienie Anielskie i Anioł Pański
4.2. Typy koronek maryjnych
4.3. Modlitwa różańcowa
4.4. Akty ofiarowania się na służbę Maryi sodalisów jezuickich i członków bractw szkaplerznych

5. Wpływ reformacji na kult Mari w Polsce

6. Kult maryjny w Polsce w epoce Oświecenia

7. Specyfika kultu maryjnego na ziemiach polskich w XIX wieku
7.1. Kult Maryi w kaznodziejstwie dziewiętnastowiecznym
7.2. Rola ośrodków kultu maryjnego na ziemiach polskich w XIX wieku

8. Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy na ziemiach polskich w XIX wieku

9. Kult Matki Bożej Królowej Polski

Rozdział III Matka Boska Częstochowska w kulcie i kulturze polskiej

1. Pochodzenie obrazu i jego dzieje

2. Kult Maryi Częstochowskiej

3. Kult liturgiczny Matki Boskiej Częstochowskiej i jego treść
3.1. Kult liturgiczny
3.2. Kult Maryi Jasnogórskiej w euchologii
3.2.1. Kolekta
3.2.2. Modlitwa nad darami
3.2.3. Modlitwa po komunii

4. Peregrynacje obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
4.1. Pierwsza Peregrynacja
4.2. Druga Peregrynacja
4.3. Istota kultu maryjnego wypływająca z Peregrynacji Cudownego Obrazu

Rozdział IV Kult Maryi w Polsce w XX i XXI wieku

1. Święta maryjne

2. Teksty liturgiczne

3. Kult Maryi w życiu i posłudze wybranych polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych
3.1. Kult Maryi w życiu i posłudze świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara
3.2. Kult Maryi w życiu i posłudze błogosławionego księdza Bronisława B. Markiewicza
3.3. Kult Maryi w życiu i posłudze sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda
3.4. Kult Maryi w życiu i posłudze sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego
3.5. Kult Maryi w posłudze i nauczaniu błogosławionego papieża Jana Pawła II

Rozdział V Kult Maryi w polskiej literaturze, sztuce i muzyce od średniowiecza do współczesności

1. Kult Maryi w literaturze polskiej
1.1. Kult Maryi w literaturze średniowiecznej i renesansowej
1.2. Kult Maryi w literaturze baroku i czasów saskich
1.3. Kult Maryi w literaturze oświecenia i romantyzmu
1.4. Kult Maryi w literaturze poromantycznej
1.5. Kult Maryi w literaturze współczesnej

2. Kult Maryi w sztuce religijnej
2.1. Kult Maryi w sztuce średniowiecznej
2.2. Kult Maryi w sztuce renesansu i baroku
2.3. Kult Maryi w sztuce XIX wieku
2.4. Kult Maryi w sztuce najnowszej

3. Kult Maryi w muzyce sakralnej
3.1. Kult Maryi w muzyce polskiego średniowiecza
3.2. Kult Maryi w muzyce XVI wieku
3.3. Kult Maryi w muzyce XIX wieku
3.4. Kult Maryi w polskiej muzyce współczesnej

Zakończenie

Aneks
1. Wybór myśli świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara
2. Myśli błogosławionego księdza Bronisława B. Markiewicza (wybór)
3. Wybór z listów pasterskich i okolicznościowych przemówień kardynała Augusta Hlonda
4. Myśli Stefana kardynała Wyszyńskiego z Zapisków więziennych (wybór)

Bibliografia

Indeks nazwisk

Introduced: jeremiasz (2013-09-24)