» News
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Languages
This section contains a short catalogue of recently published liturgical works. In addition, on the right-hand-side column, you will see records of the works most recently added to Alcuinus. 

Published in 2021

Mszał rzymski dla diecezji polskich Dodatek 2021. Nowy kalendarz diecezji polskich. Teksty do wigilii Zesłania Ducha Świętego. Msze własne o świętych, Pallottinum, Poznań 2021, 70 p. || » More

Poranna liturgia godzin na Wielki Piątek i Wielką Sobotę, Prowincja Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, Warszawa 2021 (64 p.). || » More

Hyszko Anna (Sr, CHR), Mistagogia roku liturgicznego w ujęciu s. M. Renaty Fudakowskiej CSIC. Studium historyczno-liturgiczne, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec 2021 (254 p.). || » More

Kiernikowski Zbigniew (Mons.), Eucharystia i jedność, Wydawnictwo Bernardinum, 2021 (  p.). || » More

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Nota do Biskupów i Konferencji Episkopatów w sprawie celebracji Wielkiego Tygodnia 2021 2021. || » More

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Nota na temat Środy Popielcowej. Nałożenie popiołu w okresie pandemii 2021. || » More

Sakrament pokuty i pojednania. Lepiej poznać tajemnicę Miłosierdzia, Ed. Trojanowski Bartosz (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2021 (176 p.). || » More

Published in 2020

Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Niedziela Słowa Bożego. Pomoc liturgiczno-duszpasterska, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2020 (96 p.). || » More

Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych, Sede Apostolica Vacante. Stolica Apostolska od śmierci Jana Pawła II do wyboru Benedykta XVI, Apostolicum, Warszawa 2020 (528 p.). || » More

Bianchi Enzo, Boselli Goffredo, Celebracja Ewangelii. Spotkanie z tajemnicą Eucharystii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2020 (240 p.). || » More

Współczesne oblicza duchowości Nova et Vetera, Ed. Ferdek Bogdan, Paweł Beyga, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020 (319 p.). || » More

Gamber Klaus (Fr), Reforma liturgii rzymskiej — organiczny rozwój czy destrukcja?, Key4, Warszawa 2020 (164 p.). || » More

Janiec Zdzisław (Fr), Jak godnie celebrować Mszę świętą?. Zasady i nieprawidłowości, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwesytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2020 (208 p.). || » More

Jankowski Stanisław (Fr, SDB), Życie codzienne w Piśmie Świętym, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2020 (522 p.). || » More

Klaja Grzegorz (Fr), Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Bielsko-Biała 2020 (296+24 p.). || » More

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Powróćmy z radością do Eucharystii. List o celebrowaniu liturgii w czasie i po pandemii COVID-19 do Przewodniczących Konferencji Episkopatów Kościoła Katolickiego 2020. || » More

Krakowczyk Przemysław (Fr, SAC), Katechezy przedślubne. Praktyczne wskazówki dla narzeczonych, Apostolicum, Ząbki 2020 (76 p.). || » More

Krakowczyk Przemysław (Fr, SAC), Msza Święta. Tajemnica bez tajemnic, Hlondianum, Poznań 2020 (80 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Pontyfikał Rzymski Pawła VI, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2020 (188 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Sakrament święceń. Święcenia biskupa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020 (304 p.). || » More

Krzych Bartłomiej K., Liturgia jako auctoritas w myśli teologicznej św. Tomasza z Akwinu na przykładzie traktatu De Christo w Sumie teologii, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2020 (148 p.). || » More

Lisiecki Tomasz, Ks. Karol Mrowiec (1919-2011) pedagog, muzykolog, kompozytor, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020 (252 p.). || » More

Mikołaj z Wilkowiecka (Fr, OSPPE), Anna Kocot i Magdalena Komorowska, O Mszy Świętej opisanie, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO/Wydawnictwo PAULINIANUM, Opole - Jasna Góra 2020 (220 p.). || » More

Nowak Jacek (Fr, SAC), Święci w misterium paschalnym Chrystusa, Pallotinum, Poznań 2020 (288 p.). || » More

Nowakowski Przemysław, Statuty Synodu Zamojskiego 1720 roku. Nowe tłumaczenie z komentarzami, AVALON, Kraków 2020 (431 p.). || » More

Sczaniecki Paweł (OSB), Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o Mszy Świętej, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2020 (582 p.). || » More

Serafin Janusz (Fr, CSsR), o Wojciech Zagrodzki CSsR, Eucharystia krok po kroku. Przewodnik po obrzędach Mszy św., Homo Dei, Kraków 2020 (128 p.). || » More

Slipek Leszek (Fr), Aby nie ustać w drodze, Homo Dei, Kraków 2020 (144 p.). || » More

Żurek Antoni (Fr), Inicjacja w kościele starożytnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2020 (330 p.). || » More

Recently added

Hołodok Stanisław (Fr), Komunia św. wiernych w diecezji wileńskiej (XVI - XVIII w.), Studia Teologiczne 2 (1984), 105-142.
| » More

Mikołaj z Wilkowiecka (Fr, OSPPE), Anna Kocot i Magdalena Komorowska, O Mszy Świętej opisanie, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO/Wydawnictwo PAULINIANUM, Opole - Jasna Góra 2020 (220 p.).
| » More

Nowowiejski Antoni (Fr), Djakon i jego czynności podczas Mszy świętej i innych obrzędach Kościoła Katolickiego, W Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa 1886 (204 p.).
| » More

Nowowiejski Antoni (Fr), Akolici i ich czynności podczas Mszy ś. i innych obrzędach Kościołach Katolickiego, W Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa 1893 (88 p.).
| » More

Tyrała Robert (Fr), Duszpasterski wymiar muzyki liturgicznej w świetle adhortacji Sacramentum caritatis, Łódzkie Studia Teologiczne 17 (2008), 385-403.
| » More

Zygmunt Bartosz, Rola muzyki w celebracjach liturgii Wieczerzy Pańskiej na przykładzie utworów chóralnych kompozytorów polskich, powstałych po Soborze Watykańskim II, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2019 (154 p.).
| » More

Łabisz Eugeniusz (Fr), Uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka. Pawłowe widzenie liturgii, Kontrast, Warszawa 2009 (174 p.).
| » More

Pakuła Mateusz (Fr), Historia i teologia kultu cudownego obrazu Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Brzozdowcach, Łódzkie Studia Teologiczne 29 (2020/4), 57-77.
| » More

Nowak Jacek (Fr, SAC), Maryja Królową Polski, Łódzkie Studia Teologiczne 29 (2020/4), 45-56.
| » More

Litawa Karol (Fr), Kult Eucharystii w życiu Sługu Bożej Wandy Malczewskiej, Łódzkie Studia Teologiczne 29 (2020/4), 33-44.
| » More

Korda Klaudia, Eschatologiczny wymiar procesji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Łódzkie Studia Teologiczne 29 (2020/4), 23-32.
| » More

Czerwiński Adrian (Fr), Kult jako objawienie. Koncepcja liturgii L.P. Hemminga, Łódzkie Studia Teologiczne 29 (2020/4), 13-21.
| » More

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Powróćmy z radością do Eucharystii. List o celebrowaniu liturgii w czasie i po pandemii COVID-19 do Przewodniczących Konferencji Episkopatów Kościoła Katolickiego 2020.
| » More

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Nota na temat Środy Popielcowej. Nałożenie popiołu w okresie pandemii 2021.
| » More

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Nota do Biskupów i Konferencji Episkopatów w sprawie celebracji Wielkiego Tygodnia 2021 2021.
| » More

Chojnowski Marek (Fr), Przepowiadanie misterium krzyża na podstawie modlitw mszalnych ze święta Podwyższenia Krzyża Świętego, Studia Ełckie 20 (2018/1), 95-104.
| » More

Wójcik Mateusz (Fr), Biblical and Liturgical Formation in Teams of the Liturgical Altar Service, Studia Ełckie 21 (2019/4), 525-541.
| » More

Malec Marek, Muzyka liturgii sakramentu małżeństwa w aspekcie historycznym, Studia Ełckie 21 (2019/4), 489-506.
| » More

Wójcik Mateusz (Fr), Historia i znaczenie przygotowania darów ofiarnych, Studia Ełckie 21 (2019/3), 403-413.
| » More

Kowalski Daniel (Fr), Triduum Paschalne w czasie pandemii koronawirusa w 2020 roku, Studia Ełckie 23 (2021/1), 59-71.
| » More

Rucki Mirosław, Krawiec Grzegorz, Elementy wychowawcze zawarte w paschalnej liturgii rodzinnej judaizmu, Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli 4 (2020), 155-177.
| » More

Lepiarczyk Joanna, Kult maryjny i życie religijne w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach, Uniwersytet Opolski (Opole) 2018/2019, Mod. Erwin Mateja.
| » More

Borowiak Piotr (Fr), Rola muzyki w formacji do kapłaństwa. Studnium teologiczno-muzykologiczne na przykładzie Wyższego Miedzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, Uniwersytet Opolski (Opole) 2018/2019, Mod. Grzegorz Poźniak.
| » More

Szypa Mariusz (Fr), Pojednanie jednego penitenta - formacja do celebracji, In: Sakrament pokuty i pojednania. Lepiej poznać tajemnicę Miłosierdzia, Ed.: Bartosz Trojanowski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2021, 145-162.
| » More

Sakrament pokuty i pojednania. Lepiej poznać tajemnicę Miłosierdzia, Ed. Trojanowski Bartosz (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2021 (176 p.).
| » More

Kiernikowski Zbigniew (Mons.), Eucharystia i jedność, Wydawnictwo Bernardinum, 2021 (  p.).
| » More

Hyszko Anna (Sr, CHR), Mistagogia roku liturgicznego w ujęciu s. M. Renaty Fudakowskiej CSIC. Studium historyczno-liturgiczne, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec 2021 (254 p.).
| » More

Mszał rzymski dla diecezji polskich Dodatek 2021. Nowy kalendarz diecezji polskich. Teksty do wigilii Zesłania Ducha Świętego. Msze własne o świętych, Pallottinum, Poznań 2021, 70 p.
| » More

Delert J.B. (Fr), Rok kościelny czyli wykład nabożeństw ustanowionych w ciągu roku na obchodzenie pamiątek religijnych, Czcionkami drukarni M. Zoerna, Poznań 1863 (103 p.).
| » More

Matuszewski T. (Fr), Krótki wyklad obrzędów Kościoła Rzymsko-katolickiego dla użytku młodzieży szkolnej, W Drukarni F. Czerwińskiego i S. Niemiery, Warszawa 1882 (72 p.).
| » More

Pleszczyński Adolf (Fr), Treściwy wykład ceremonii czyli obrzędów Kościoła Rzymsko-Katolickiego przez ks. Adolfa Pleszczyńskiego K. Św. T. Plebana Maciejowickiego, skład główny w księgarni Gebethnera i Wolfa; drukiem 'Polaka-Katolika', Lublin 1908 (35 p.).
| » More

Pałęcki Waldemar (Fr), The Time of Preparation for the Pasch in the Light of Medieval Allegory, Verbum Vitae 38 (2020/1), 281-299.
| » More

Bartoszek Jan (Fr), Duchowość eucharystyczna w życiu i posłudze prezbitera w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II , Dobry Pasterz 45 (2020), 75-87.
| » More

Dyk Stanisław (Fr), Żywe poznanie Chrystusa w Eucharystii, Dobry Pasterz 45 (2020), 55-66.
| » More

Migut Bogusław (Fr), Eucharystia jako ofiara i zasady uczestnictwa w niej, Dobry Pasterz 45 (2020), 35-54.
| » More

Kiernikowski Zbigniew (Mons.), Kapłan - człowiek Eucharystii, Dobry Pasterz 45 (2020), 17-33.
| » More

Krakowiak Czesław (Fr), Pontyfikał Rzymski Pawła VI, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2020 (188 p.).
| » More

Jankowski Stanisław (Fr, SDB), Życie codzienne w Piśmie Świętym, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2020 (522 p.).
| » More

Herc Tomasz (Fr), Eucharystia - źródło chrześcijańskiego życia i misji Kościoła. Wykład na Sesji Misjologicznej, "Z Maryją wyznajemy Chrystusa w Eucharystii", 7 XII 2019, Częstochowa, Lumen Gentium XL (2020), 93-101.
| » More

Potrzebowski Grzegorz (Fr), Ewangelizacja i odpowiedzialność za przekazywanie wiary w nauczaniu biskupa Wacława Świerzawskiego, Lumen Gentium XL (2020/2), 77-91.
| » More

Szczęsny Paweł (Fr), Życie liturgiczne w diecezji toruńskiej w świetle uchwał I Synodu Diecezji Toruńskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2020/2021, Mod. Jacek Nowak.
| » More

Poranna liturgia godzin na Wielki Piątek i Wielką Sobotę, Prowincja Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, Warszawa 2021 (64 p.).
| » More

Magruk Adam, Dobór czytań biblijnych w okresie przygotowawczym do Wielkiego Postuw Kościele prawosławnym, Verbum Vitae 38 (2020/1), 319-328.
| » More

Jeziorski Sławomir (Fr), Bóg, Kościół i świat wobec Covid-19. Lex orandi jako inspiracja chrześcijańskiego przeżywania czasu pandemii, Ruch Biblijny i Liturgiczny 73 (2020/2), 101-116.
| » More

Wilczyński Leonard (Fr, SDB), Salezjańskie oratorium miejscem formacji liturgicznej. Studium liturgiczno-pastoralne, Papieski Wydział Teologiczny (Wrocław) 2020/2021, Mod. Stanisław Araszczuk.
| » More

Bujak Janusz, Kult obrazów w świetle nauczania Katechizmu Kościoła Katolickiego, In: Jezus Chrystus w świetle teologicznych kontrowersji wczoraj i dziś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny, Poznań 2017, 279-309.
| » More

Dudek Andrzej , "Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie". Wkład liturgii do obrony jedynego i absolutnego pośrednictwa Chrystusa, In: Jezus Chrystus w świetle teologicznych kontrowersji wczoraj i dziś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny, Poznań 2017, 219-250.
| » More

Jezus Chrystus w świetle teologicznych kontrowersji wczoraj i dziś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny, Poznań 2017 (309 p.).
| » More

Pałacha Przemysław (Fr), Paweł Sczaniecki (1917 - 1998) historyk liturgii staropolskiej, badacz dziejów Tyńca, Studia Sandomierskie 22 (2015), 193-214.
| » More

Biardzki Karol (Fr), Prefacja jako integralny element celebracji mszalnej, Teologiczne Studia Siedleckie XVII (2020), 28-46.
| » More