» Liturgical chants » Śpiewnik Kościelny
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical chants

Details

Language: Polish
Type: Liturgical chant

Author: Siedlecki Jan (Fr)
Alternative author: ks. W. Kałamarz CM, ks. A. Ziółkowski CM
Title: Śpiewnik Kościelny
Publishing house: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy
Publ. city: Kraków
Publ. year.: 2015
Pages: 1424
ISBN: 978-83-7869-182-2

Contents:
Spis rzeczowy
Przedmowa do wydania jubileuszowego z r. 1928
Przedmowa do wydania XLI
Chronologiczne zestawienie…
Wykaz skrótów

PIEŚNI NA ADWENT
Część I – do 16 grudnia
1 Błogosławieni
2 Niech się radują
3 Oto Pan Bóg przyjdzie
4 Oto Pan przybywa
5 Otwórzcie się szeroko
6 Pan jest blisko
7 Przybądź, Panie
8 Przyjdź, Panie Jezu
9 Stwórco gwiaździstych przestworzy
10 W tym świętym czasie oczekiwania
11 Z powagą przygotujcie
Część II – od 17 grudnia
12 Archanioł Boży Gabryjel
13 Boże wieczny, Boże żywy
14 Córko syjońska
15 Czekam na Ciebie
16 Głos wdzięczny z nieba wychodzi
17 Grzechem Adama ludzie uwikłani
18 Gwiazdo morza głębokiego
19 Hejnał wszyscy zaśpiewajmy
20 Matko Odkupiciela
21 Mądrości, która
22 Niebiosa, rosę spuśćcie
23 Niebiosa, rosę ślijcie
24 Oto Panna pocznie
25 Po upadku człowieka grzesznego
26 Pragniemy Ciebie
27 Spuśćcie nam na ziemskie niwy
28 Stworzycielu gwiazd świecących
29 Zdrowaś bądź, Maryja

PIEŚNI NA OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO
30 A czemuż mój Jezus tak ubogo leży
31 A wczora z wieczora
32 Ach, ubogi żłobie
33 Ach, witajże, pożądana
34 Anieli w niebie śpiewają
35 Anioł Pański, otoczony światłością
36 Anioł pasterzom mówił
37 Bóg się rodzi, moc truchleje
38 Bóg się z Panny narodził
39 Chryste, zbawienie ludzkości
40 Cicha noc, święta noc
41 Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
42 Do Betlejemu pełni radości
43 Do szopy, hej, pasterze
44 Dzieciątko się narodziło
45 Dzień to jest dziś wesela
46 Dzisiaj chór aniołów
47 Dzisiaj w Betlejem
48 Gdy się Chrystus rodzi
49 Jezusa narodzonego wszyscy witajmy
50 Mizerna cicha, stajenka licha
51 Na Boże narodzenie
52 Narodził się nam Zbawiciel
53 Niechaj będzie głośno wszędzie
54 Niepojęte dary dla nas daje
55 O Gwiazdo Betlejemska
56 O Jezu, nasz Zbawicielu
57 Od bram dalekich
58 Pan z nieba
59 Pasterze mili, coście widzieli
60 Pójdźmy wszyscy do stajenki
61 Przybądźcie tu z wiarą
62 Przybieżeli do Betlejem pasterze
63 Przystąpmy do szopy
64 Raduj się, ziemio!
65 Rozkwitnęła się lilija
66 Serca ludzkie się radują
67 Słysz! Już herold śpieszy nieść
68 Tryumfy Króla Niebieskiego
69 W żłobie leży
70 Wesołą nowinę, bracia słuchajcie
71 Witaj, Jezu ukochany
72 Witajmy Jezusa
73 Wśród nocnej ciszy
74 Z narodzenia Pana
75 Z nieba wysokiego
76 Za radosne święta
77 Zjawiło się nam dziś coś nowego
78 Zstąpiłeś z gwiazd dalekich

Pieśni ku czci Świętej Rodziny
79 O Józefie, coś szukał gospody
80 Rodzino Święta, opieki Twej trzeba
81 Rodzino Święta, proszę

Pieśni na zakończenie roku
82 Nowy rok bieży
83 Wszechwładny Stwórco świata

Pieśni na uroczystość Objawienia Pańskiego
84 Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi
85 Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie
86 Mędrcy świata, monarchowie
87 O mili królowie

Pieśni na święto Chrztu Pańskiego
88 Bądź pozdrowiony, o najsłodszy Panie
89 Gdy pasterze już odeszli

PEŚNI NA OFIAROWANIE PAŃSKIE
90 Światło na oświecenie pogan
91 Tron twój, Syjonie
92 Przystrój ołtarz twój, Syjonie!
93 Witaj, Dziewico świetlana

PIEŚNI NA WIELKI POST

Środa Popielcowa
94 O człowiecze, wspomnij sobie
95 Posypmy głowy popiołem

Pieśni pokutne
96 Bądź mi litościw
97 Bliskie jest królestwo Boże
98 Błogosławiony, komu odpuszczone
99 Boże, coś przyrzekł
100 Boże litościwy, zmiłuj się nade mną!
101 Boże, Ojcze Wszechmogący
102 Boże, w dobroci
103 Dałeś nam przykład
104 Do Ciebie, Panie
105 Najwyższego majestatu
106 Nawróć się, ludu
107 O Boże mój, o Zbawicielu mój
108 Padnijmy twarzą na ziemię
109 Pan Jezus grzechy nasze
110 Pokładam w Panu ufność
111 Przepuść, Panie
112 Serce me do Ciebie wznoszę
113 Wstanę i pójdę
114 Wydawajcie owoce
115 Wysłuchaj, Panie
116 Z głębi mojego serca
117 Zmiłuj się, Boże
118 Zmiłuj się, Stwórco

Pieśni pasyjne
119 Ach, Królu mój
120 Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz
121 Chryste, Panie, pomóż nam
122 Dobranoc, głowo święta
123 Jedyny Dawco zbawienia
124 Jezu Chryste, Panie miły
125 Jezusa Judasz przedał
126 Już Cię żegnam, najmilszy Synu
127 Jużem dość pracował
128 Króla wznoszą się znamiona
129 Krzyżu Chrystusa
130 Krzyżu, mój krzyżu .
131 Krzyżu Święty, nade wszystko
132 Któryś za nas cierpiał rany
133 Ludu, mój ludu
134 Najdroższy Jezu
135 O duszo wszelka nabożna
136 O głowo, uwieńczona
137 O Krwi najdroższa
138 Ogrodzie Oliwny
139 Ojcze Boże Wszechmogący
140 Oto Jezus umiera
141 Panie, Ty widzisz
142 Płaczcie, anieli
143 Pozwól mi Twe męki śpiewać
144 Rozmyślajmy dziś
145 Sław, języku, bój chwalebny
146 Stała Matka Boleściwa
147 Ty, któryś gorzko
148 W krzyżu cierpienie
149 Wisi na krzyżu
150 Witaj, Jezu w Ogrójcu
151 Witaj, krzyżu zwycięski
152 Witaj, Matko uwielbiona
153 Zawitaj, Ukrzyżowany
154 Zbliżam się k’Tobie

ŚPIEWY NA WIELKI TYDZIEŃ

Niedziela Palmowa
155 a Hosanna Synowi Dawida!
155 b Hosanna Synowi Dawidowemu!
156 Dzieci hebrajskie
157 Hołd Tobie, sława i cześć
158 Wjeżdża Król nasz

Wielki Czwartek
159 A myśmy się chlubić powinni
160 Sław, języku, tajemnicę

Wielki Piątek
161 Oto drzewo Krzyża
162 Wielbimy Krzyż Twój
163 Odszedł Pasterz od nas

Wigilia Paschalna
164 Światło Chrystusa
165 Amen
166 Alleluja
167 Alleluja… Dziękujcie Panu
168 Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja

Procesja rezurekcyjna
169 Chwała Ci
170 Chrystus prawdziwie zmartwychwstał
171 Zmartwychwstał z grobu Pan
172 Niebo i ziemia

PIEŚNI WIELKANOCNE
173 Alleluja! Biją dzwony
174 Alleluja! Jezus żyje, już…
175 Alleluja! Jezus żyje, On…
176 Alleluja… O dniu radosny
177 Alleluja, żyje Pan
178 Chrystus Pan zmartwychwstał
179 Chrystus zmartwychwstał jest
180 Dziś Chrystus, Król
181 Już Zbawiciel, Jezus żyje
182 Minęły cienie i mroki
183 Nadzieja nasza w Zmartwychwstałym
184 Nie zna śmierci Pan żywota
185 Niech w radosne święto
186 Niech w święto radosne
187 Ofiarujmy chwałę w wierze
188 Otrzyjcie już łzy
189 Pan zmartwychwstał
190 Przez Twoje święte
191 Wesel się, Królowo miła
192 Weselmy się, chrześcijanie
193 Wesoły nam dzień dziś nastał
194 Wstał Pan Chrystus
195 Wysławiajmy Chrysta Pana
196 Złóżcie troski, żałujący
197 Zmartwychpowstał Pan prawdziwie
198 Zwycięzca śmierci

Pieśni do miłosierdzia Bożego
199 Bądź uwielbiony, miłosierny Boże
200 Jezu, ufam Tobie
201 Ku Tobie, Panie
202 Miłosierdzia, Jezu mój
203 Miłosierdzie Twoje, Panie
204 Mój Jezu, ufam Tobie
205 Nasze plany i nadzieje
206 O Krwi i Wodo
207 O, miłosierdzia, miłosierdzia Panie
208 Pragnę miłością Twą
209 W każdym strapieniu i o każdej porze

Pieśni na Wniebowstąpienie Pańskie
210 Chrystus Pan w niebo wstępuje
211 Ciesz się, Królowo Anielska
212 Otoczon gronem świętych
213 Zaświtał blaskiem

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO
214 Duchu mądrości
215 Duchu Najświętszy
216 Duchu Święty, przyjdź prosimy
217 O Stworzycielu, Duchu
218 Pamiątkę dnia świątecznego
219 Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba
220 Przybądź, Stwórco, Duchu Boży
221 Przyjdź, Duchu Święty, napełnij me serce

PIEŚNI DO JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
222 Idźcie na cały świat
223 Kapłańskie Serce Jezusa
224 Ludu kapłański
225 Nadziejo Izraela
226 Złożyłeś, Panie, w dłoniach

PIEŚNI DO NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
227 Chwała Ojcu i Synowi
228 Ciebie wzywamy
229 Jeden w naturze
230 Światłości wieczna
231 Trójcy Najświętszej

PIEŚNI EUCHARYSTYCZNE
232 Bądź pochwalon na wieki
233 Bądźże pozdrowiona
234 Chwal, Syjonie, Zbawiciela
235 Chwalmy niewysłowiony
236 Chwała i dziękczynienie
237 Duszo Chrystusowa
238 Idzie, idzie Bóg prawdziwy
239 Ja wiem, w Kogo ja wierzę
240 Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie
241 Jam jest chlebem żywym
242 Jeden chleb
243 Jezu drogi, Tyś miłością
244 Jezu, Jezu, do mnie przyjdź
245 Jezu, miłości Twej
246 Jezu, w Hostii utajony
247 Jezusa ukrytego
248 Jezusowi cześć i chwała
249 Już gościsz, Jezu
250 Karmisz, Panie
251 Kłaniam się Tobie
252 Niech będzie Bóg uwielbiony
253 Niech zawsze i wszędzie
254 Niechaj będzie pochwalony, od nas
255 Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament
256 O Miłości nieskończona
257 O mój Jezu, w Hostii skryty
258 O Święta Uczto!
259 O zbawcza Hostio
260 Oto Święte Ciało Pana
261 Pan Jezus już się zbliża
262 Pan wieczernik przygotował
263 Pan zstąpił z nieba
264 Panie, dobry jak chleb
265 Panie, pragnienia ludzkich serc
266 Pobłogosław lud Twój
267 Pomiędzy lud swój idzie
268 Pozdrawiamy Cię
269 Pójdźcie błogosławić Pana
270 Przed tak wielkim Sakramentem
271 „Przyjdźcie do mnie wszyscy”
272 Rzućmy się wszyscy
273 Skosztujcie i zobaczcie
274 Sławcie, usta, Ciało Pana
275 To Ty, o Panie, Chlebie nasz
276 Twoja cześć, chwała
277 U drzwi Twoich stoję, Panie
278 Upadnij na kolana
279 W Sakramencie utajony
280 Wielbię Ciebie
281 Witaj, Pokarmie
282 Witam Cię, witam
283 Zbliżam się w pokorze
284 Zróbcie Mu miejsce

PIEŚNI DO NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA
285 Bądź pozdrowione, Serce
286 Błogi czas nam teraz świeci
287 Jezu dobry i cichy
288 Każda żyjąca dusza
289 Kiedyś, o Jezu
290 Kochajmy Pana
291 Najświętsze Serce Boże
292 Najświętsze Serce Jezusa
293 Nazareński, śliczny Kwiecie
294 Nie opuszczaj nas, Jezu
295 Nieskończona, najśliczniejsza
296 O niewysłowione szczęście
297 O Serce Jezusa
298 Pobłogosław, Jezu drogi
299 Serce Jezusa
300 Serce Twe, Jezu
301 Serce Zbawiciela
302 Skądże, Jezu miły
303 Twemu Sercu cześć składamy
304 Witaj, krynico
305 Z tej biednej ziemi

PIEŚNI NA PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
306 Najsłodszy Jezu
307 O Jezu, Światło ze Światłości
308 Ty, któryś Synem jest Boga

PIEŚNI DO CHRYSTUSA KRÓLA
309 Bóg nad swym ludem
310 Chrystus Pan, wczoraj i dziś
311 Chrystus Wodzem
312 Idziesz przez wieki
313 Jezu, Królu najwdzięczniejszy
314 Królu wszechwładny
315 Króluj nam, Chryste
316 Na Twojej, Chryste
317 Narodów Zbawco
318 O Chryste Królu

PIEŚNI KU CZCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
319 Anielską pieśń dzwon grał
320 Anielskie Twe wejrzenie
321 Błękitne rozwińmy sztandary
322 Błogosławiona jesteś, Maryjo
323 Boga Rodzico
324 Bogurodzica
325 Chcę, Maryjo, służyć Tobie
326 Chwalcie łąki umajone
327 Ciebie na wieki
328 Cześć Ci i chwała
329 Cześć Maryi
330 Dnia każdego
331 Do Ciebie, Matko
332 Do Serca Twego, Pani świata
333 Do Twej dążym kaplicy
334 Dzisiaj pozdrawiamy
335 Gdy nas ogarnie trwoga
336 Gwiazdo jasności
337 Gwiazdo śliczna, wspaniała
338 Gwiazdo zaranna
339 Idźmy, tulmy się
340 Jak szczęśliwa Polska cała
341 Jasnogórska, można Pani
342 Jasnogórska Pani
343 Już od rana rozśpiewana
344 Królowej Anielskiej śpiewajmy
345 Królowo ziem polskich
346 Maryjo, bez grzechu poczęta
347 Maryjo, coś jest w niebie
348 Maryjo, ja Twe dziecię
349 a-c Maryjo, Królowo Polski!
349 d Maryjo, Królowo Polski!… Maryjo, jesteśmy
350 Maryjo Matko
351 Maryjo, prześliczna Pani
352 Maryjo, przyjmij dzięki
353 Matko Boska, za nami wstawiaj się
354 Matko Królowo
355 Matko Najświętsza!
356 Matko Niebieskiego Pana
357 Matko Pocieszenia
358 Matko Pomocy Nieustającej
359 Matko potężna
360 Najświętsza Panno
361 Nie opuszczaj nas… Matko
362 Niech chwała Maryi
363 Nieprzebranych łask skarbnico
364 O, której berła
365 O Maryjo bez grzechu poczęta
366 O Maryjo, Kwiecie biały
367 O Maryjo, Matko Boga
368 O Maryjo, moja radość!
369 O Maryjo, przyjm w ofierze
370 O Maryjo, w niebo uniesiona
371 O Maryjo, witam Cię!
372 O Matko miłościwa
373 O Pani, ufność nasza
374 O Serce Maryi, niepokalane
375 Panie, w ofierze Tobie
376 Panno Święta
377 Pełna świętości
378 Pieśnią wesela witamy
379 Po górach, dolinach
380 Pod sztandarem Twym stajemy
381 Polski Królowo
382 Pomnij Mario, Matko miła
383 Pozdrawiajmy, wychwalajmy
384 Pozdrowiona bądź, Królowo
385 Przeczysta Dziewico
386 Prześliczna Panno
387 Przy obchodzie
388 Przychodzisz do nas
389 Salve, Regina, zawitaj, Królowo
390 Serdeczna Matko
391 Święta Maryjo, biała Lilijo
392 Święta Panno
393 Tyś, Pani, nas pokochała
394 Weź w swą opiekę
395 Witaj, Gwiazdo morza
396 Witaj, Jutrzenko
397 Witaj, Mario, śliczna Pani
398 Witaj, Pani! My poddani
399 Witaj, Święta i Niepokalana
400 Witaj, Święta i Poczęta
401 Z dalekiej Fatimy
402 Z dawna Polski Tyś Królową
403 Zawitaj, Królowo Różańca
404 Zawitaj, Matko Różańca Świętego
405 Zawitał dla nas majowy poranek
406 Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico!
407 Zdrowaś Maryjo, łaski pełna
408 Złączmy razem swoje głosy

PIEŚNI KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA
409 Duszo moja
410 Józefie, niebian ozdobo
411 Józefie, święty patronie
412 O Józefie ukochany!
413 Otocz opieką
414 Szczęśliwy, kto sobie patrona
415 Święty Józefie, patronie nasz!

PIEŚNI KU CZCI ŚW. ANIOŁÓW

Świętych archaniołów Michała, Rafała i Gabriela
416 Poślij nam, Panie
417 Wesołym sercem
418 Książę niebieski
419 Rafale święty

Ku czci świętych Aniołów Stróżów
420 Aniele Boży
421 Aniele, duchu wspaniały
422 Aniele, stróżu duszy
423 Mój aniele ukochany
424 O mój ty aniele
425 Poślij, o Panie, swego anioła

PIEŚNI WŁASNE O ŚWIĘTYCH
św. Józefa Sebastiana Pelczara
426 Pan Bóg ciebie wyniósł
św. Agnieszki
427 To dzień narodzin męczeńskich
Nawrócenia św. Pawła
428 Niezbadany ślad Twych dróg
429 Wśród trosk i nieszczęść kolei
św. Tomasza z Akwinu
430 Nauczycielu wieczny i łaskawy
św. Błażeja
431 Święty Błażeju
świętych Cyryla i Metodego
432 Bracia wybrani przez Boga
Katedry św. Piotra
433 Na Boży rozkaz
św. Kazimierza Jagiellończyka
434 Kazimierzu, nasz patronie
435 Książę niezłomny
św. Klemensa Hofbauera
436 Już od dawna
św. Ludwiki de Marillac
437 Matko nasza w wiecznej chwale
438 O, błoga chwilo
św. Wojciecha
439 Już dzień jaśnieje szczęśliwy
440 O święty Wojciechu
441 Sławny w męczenników gronie
św. Marka
442 Z weselem ducha
św. Katarzyny ze Sieny
443 Ozdobo Sieny
św. Floriana
444 Kiedy zabłysła nam zorza
445 Pobożni ludzie
św. Stanisława Kazimierczyka
446 Stanisławie, święty ojcze
świętych Filipa i Jakuba
447 Filipie, jakże jaśniejesz
św. Stanisława ze Szczepanowa
448 Chwała Tobie, Gospodzinie
449 O Stanisławie, pasterzu dusz
450 Święty Stanisławie, patronie nasz
451 Wesel się, Polsko cała
452 Witaj, święty Stanisławie
św. Macieja
453 Macieju, jakże cudowne
bł. Zofii Czeskiej
454 Błogosławiona matko Zofio
455 Pochwycona przez piękno miłości
św. Izydora Oracza
456 Rolniku sławny
św. Andrzeja Boboli
457 Święty Andrzeju Bobolo
458 Wyznawco wielki
św. Jana Nepomucena
459 Ciebie chwalimy
św. Rity z Cascia
460 O święta Rito
św. Urszuli Ledóchowskiej
461 U tronu Boga wstawiaj się
św. Jana Sarkandra
462 Janie Sarkandrze
bł. Marty Wieckiej
463 Błogosławiona siostro Marto
św. Jadwigi Królowej
464 Cicha, skromna, zamyślona
465 Niech się rozdzwonią
466 Święta Królowo
bł. Bogumiła
467 Bogumile godzien hołdów
św. Barnaby
468 Sławimy dzisiaj zwycięstwo Barnaby
św. Antoniego z Padwy
469 Jeżeli szukasz cudów
470 Piastunie Boga błogosławiony
471 Święty Antoni
św. Alberta Chmielowskiego
472 Święty Albercie
św. Alojzego Gonzagi
473 Serc tysiąc wita cię
Narodzenia św. Jana Chrzciciela
474 Janie Chrzcicielu
475 Zwiastun wschodzącego Słońca
świętych Piotra i Pawła
476 Duchem Świętym kierowany
477 Bóg, wieczna światłość
św. Piotra, apostoła
478 Jeśli chcesz szukać patrona
bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
479 O Mario Tereso
św. Jana z Dukli
480 Zbawco, coś uczył w mądrości
św. Benedykta z Nursji
481 Roztropny mistrzu
św. Brunona z Kwerfurtu
482 Nad naszym krajem
św. Szymona z Lipnicy
483 Święty z Lipnicy Szymonie
bł. Czesława
484 Tobie niech zabrzmi
św. Marii Magdaleny
485 Gwiazdo Magdali
św. Brygidy
486 Święta Brygido przesławna
św. Kingi
487 Jaka piękna jesteś, Kingo
488 Ziem sądeckich, sławna pani
św. Jakuba Starszego
489 Ciebie, Jakubie, sławimy
św. Krzysztofa
490 Święty Krzysztofie
świętych Anny i Joachima
491 Przyjmij, czcigodny ojcze
492 Witaj, pani, matko Matki
św. Marty
493 Wysławiamy ciebie, Marto
św. Ignacego z Loyoli
494 Święty Ignacy
św. Alfonsa M. Liguoriego
495 Święty Alfonsie
496 Z wyżyn nieba, z tronu chwały
bł. Edmunda Bojanowskiego
497 Witaj, sierot opiekunie
św. Dominika
498 Dominika dziś sławimy
św. Teresy Benedykty (Edyty) Stein
499 Święta Edyto
św. Wawrzyńca
500 Nie bez ran ten bój się toczył
św. Klary
501 Jak nad źródłem lilia
św. Maksymiliana Marii Kolbego
502 Ojcze Kolbe, któryś chwałą
503 Ojcze Kolbe, tyś na ziemi
św. Jacka Odrowąża
504 O Jacku święty
505 O święty Jacku
św. Bernarda
506 Bernardzie, nieba klejnocie
św. Bartłomieja
507 O Bartłomieju, w niebiosach
św. Józefa Kalasantego
508 Nieogarniony w darach
św. Augustyna
509 Jaśnieje w niebie
Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
510 Zamilkły usta proroka
bł. Bronisławy
511 O, jak są wielkie dary Twoje .
św. Grzegorza Wielkiego
512 Niegdyś pogan apostole
św. Melchiora Grodzieckiego
513 Witaj nam, chlubo
bł. Anieli Salawy
514 Ciebie, Anielo Salawo
515 Z nadmiaru miłości
św. Jana Gabriela Perboyre’a
516 Uczcijmy wspólnym hymnem
św. Jana Chryzostoma
517 O wielki Janie
św. Hildegardy z Bingen
518 Trzymając lampę płonącą
św. Stanisława Kostki
519 Aniele ziemski bez winy
520 Jasna Jutrzenko
521 Witaj, Kostko Stanisławie
św. Mateusza
522 Mateuszu Apostole
św. Bernardyny Jabłońskiej
523 Błogosławiona siostro Bernardyno
św. Pio z Pietrelciny
524 Patrząc na rany Chrystusa
bł. Władysław z Gielniowa
525 Już dzień zabłysnął
św. Wincentego a Paulo
526 Dziś tryumf w niebie
527 Ojcze ubogich
528 Pan mnie woła
529 Witaj, ojcze ukochany
św. Wacława
530 Szlachetny książę
św. Hieronima
531 Chwalmy z weselem
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
532 Święta Tereso
św. Franciszka z Asyżu
533 Witaj, ojcze ukochany, co serafów
św. Faustyny Marii Kowalskiej
534 Bóg otoczył tak Faustynę
bł. Wincentego Kadłubka
535 Na ziemi polskiej
bł. Jana Beyzyma
536 Błogosławiony Janie Beyzymie
bł. Honorata Koźmińskiego
537 Boże, co w świętych
św. Małgorzaty Marii Alacoque
538 Święta Małgorzato
św. Teresy od Jezusa
539 Tereso, Boga zwiastunko
540 Żyjąc, Tereso, umierasz
św. Jadwigi Śląskiej
541 O jasna gwiazdo
542 Przez wieków licznych
św. Łukasza
543 Sławimy pieśnią twój triumf
bł. Jerzego Popiełuszki
544 Chrystus zwycięża
św. Jana Kantego
545 Przezacna perło
św. Jana Pawła II
546 Boże miłości
547 Janie Pawle Drugi
548 Janie Pawle, teraz przyjdź
549 Na Ucztę Pana
550 Oddany Maryi
świętych Szymona i Judy Tadeusza
551 Obu was, apostołowie
552 Tadeuszu, nasz patronie
Wszystkich Świętych
553 Bądź uwielbion
554 Racz być, Chryste, przebłagany
555 Wszechmocny Boże, bądź błogosławiony
św. Marcina z Tours
556 Marcinie, Pana spotkałeś w bramie
św. Elżbiety Węgierskiej
557 Elżbieto święta
bł. Karoliny Kózkównej
558 Cudowny kwiecie polskiej ziemi
bł. Salomei
559 Święta matko Salomeo
św. Rafała Kalinowskiego
560 Chlubo Karmelu
św. Cecylii
561 Cecylio, panno śpiewna
562 W chwale Bożej
św. Katarzyny Aleksandryjskiej
563 Cześć oddawajmy świętej
św. Katarzyny Labouré
564 Przed Niepokalaną klęczysz
św. Andrzeja
565 Ten, co pierwszy z uczniów Jana
św. Franciszka Ksawerego
566 Patronie misji
św. Barbary
567 Barbaro święta
św. Mikołaja
568 Krzyknijmy wszyscy
569 Niech będzie Bóg nasz pochwalony
św. Ambrożego
570 Chwalmy mężnego pasterza
św. Szczepana
571 W otwartych niebiosach
św. Jana
572 Chóry świętych serafinów

PIEŚNI WSPÓLNE O ŚWIĘTYCH
Ku czci świętych apostołów
573 Chwała wam, apostołowie
Ku czci wielu świętych męczenników
574 Wielbimy Ciebie, wszechmogący Boże
Ku czci jednego świętego męczennika
575 Witaj, święty męczenniku
Ku czci świętych pasterzy
576 Błogosławione serca
Ku czci świętego doktora Kościoła
577 Boże, przedwieczna mądrości
Ku czci świętych dziewic
578 Dziś radośnie wysławiamy
579 O patronko święta w niebie
Ku czci świętych mężczyzn
580 Szczęśliwi ludzie
Ku czci świętych niewiast
581 Chryste, wszechświata Stwórco
Ku czci świętych zakonników
582 O dobry Jezu
Ku czci świętego wyznawcy
583 Zaśpiewajmy pieśń wdzięczności
Ku czci świętych patronów polskich
584 Święci, niebieskiej mieszkańcy krainy

PIEŚNI PRZYGODNE
585 Będę Cię wielbił
586 Błogosław, Panie, nas
587 Boże, dlatego dałeś nam życie
588 Boże, jesteś moim Bogiem
589 Boże, kocham Cię!
590 Boże mocny, Boże cudów
591 Boże, obdarz Kościół Twój
592 Boże, zmiłuj się nad nami
593 Bóg kiedyś stał się jednym z nas
594 Być bliżej Ciebie chcę
595 Cały świat niech śpiewa
596 Chrystus, Chrystus, to nadzieja
597 Chwalcie Pana wszyscy
598 Cóż Ci, Jezu, damy
599 Czego chcesz od nas, Panie
600 Do Ciebie wznoszę serce me
601 Dzięki, o Panie
602 Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
603 Gdy mnie ranna zorza budzi
604 Głoś imię Pana
605 Jak miłe przybytki
606 Jezu, Ty każesz weselić się
607 Kiedy ranne wstają zorze
608 Kto się w opiekę
609 Niechaj z nami będzie Pan
610 Niech żyje Jezus
611 Ojcze z niebios
612 O Panie, Tyś moim Pasterzem
613 Panie mój, cóż Ci oddać
614 Panie, umocnij wiarę naszą
615 Pan, mój Wódz i Pasterz
616 Pan nie opuszcza nigdy
617 Pod Twą obronę
618 Pójdź do Jezusa
619 Pójdźmy do Pana
620 Przystąpię do ołtarza
621 Przykazanie nowe daję wam
622 Radośnie Panu hymn śpiewajmy
623 Rodziną Bożą jesteśmy
624 Skoro ze snu wstaję
625 Spojrzyj z nieba wysokiego
626 Szczęśliwy, kogo opatrzność Boska
627 Ty, Boże, wszystko wiesz
628 Ty, wszechmocny Panie
629 Tyś naszą drogą
630 Wszystkie narody świata
631 Wszystkie nasze dzienne sprawy
632 Wszystko Tobie oddać pragnę
633 Za rękę weź mnie, Panie
634 Złącz, Panie, miłujących Cię

HYMNY
635 Boże, coś Polskę
636 Ciebie, Boga, wysławiamy
637 Ciebie, Boże, chwalimy
638 My chcemy Boga
639 Nie rzucim, Chryste

SUPLIKACJE
640 Królu, Boże Abrahama
641 Przed oczyma Twymi
642 Święty Boże!

PIEŚNI ZA ZMARŁYCH
643 Boże, Sędzio sprawiedliwy
644 Dobry Jezu a nasz Panie
645 Jam gościem na tym świecie
646 Jezu, w Ogrojcu mdlejący
647 Mój Odkupiciel
648 Na Twoje słowo, Panie
649 Panie, daj zmarłym
650 Racz wiekuiste
651 Święty Boże… Ratuj
652 U Ciebie, Boże
653 W gniewu dzień
654 Wieczny odpoczynek
655 Witaj, Królowo nieba

CYKLE MSZALNE
656 1. Msza – ks. A. Chlondowski SDB
657 2. Msza – R. Dwornik
658 3. Msza – K. Gärtner
659 4. Msza – M. Machura
660 5. Msza – ks. K. Mrowiec CM
661 6. Msza – ks. K. Pasionek
662 7. Msza – ks. I. Pawlak
663 8. Msza – ks. Z. Piasecki
664 9. Msza – o. J. Ścibor CSsR
665 10. Msza – S. Stuligrosz

Części do wyboru
666 Panie, zmiłuj się nad nami
667 Wierzę w jednego Boga
668 Święty, Święty, Święty
669 Baranku Boży

INNE FORMY AKTU POKUTY
II forma aktu pokuty
670 Zmiłuj się nad nami
III forma aktu pokuty
671 Panie, który zostałeś posłany

ŚPIEWY NA NIEDZIELNE POKROPIENIE
672 Com przyrzekł Bogu
673 Niech błogosławiony będzie Bóg
674 Pokrop nas, Panie
675 Pokropisz hizopem
676 Przez chrztu świętego
677 O Chryste, nasz Panie

MELODIE DO PSALMÓW RESPONSORYJNYCH
I AKLAMACJI PRZED EWANGELIĄ
W okresie Adwentu
678 a ks. T. Bojasiński, gregoriańska
678 b ks. K. Pasionek
678 c ks. K. Pasionek, I. Pfeiffer
678 d I. Pfeiffer
W okresie Narodzenia Pańskiego
679 a ks. M. Michalec CM, włoska
679 b ks. K. Pasionek, ks. Z. Bernat
679 c ks. I. Pawlak, I. Pfeiffer
679 d I. Pfeiffer
W okresie Wielkiego Postu
680 a J. Gałuszka, ks. J. Zawitkowski
680 b J. Kosko, ks. I. Pawlak
680 c ks. M. Michalec CM, ks. J. Zawitkowski
680 d G. M. Skop, ks. Z. Bernat
W okresie wielkanocnym
681 a J. Furmanik, ks. Z. Bernat
681 b ks. W. Kałamarz CM
681 c H. Kowalski, gregoriańska
681 d E. Sitko, A. Bączkowicz
W okresie zwykłym
682 a ks. Z. Bernat
682 b ks. W. Kądziela, wg Graduale Simplex
682 c ks. K. Pasionek
682 d ks. Z. Rogala, ks. K. Pasionek
Na święta maryjne
683 a ks. H. Chamski
683 b
Na msze pogrzebowe
684 a ks. M. Michalec CM, ks. M. Żuk
684 b z ośrodka łódzkiego, francuska
Psalmy duszpasterstw akademickich
685 a M. Firlej, ks. Z. Bernat
685 b L. Kwiatkowski, z bazyliki św. Piotra w Rzymie
MELODIE DO MODLITWY POWSZECHNEJ
686 a ks. L. Deiss CSSp
686 b z litanii do Wszystkich Świętych
686 c M. Machura
686 d o. J. Ścibor CSsR
686 e ks. A. Ziółkowski CM
686 f ks. A. Ziółkowski CM
UROCZYSTE AMEN PO DOKSOLOGII
687 a ks. Z. Bernat
687 b z bazyliki św. Piotra w Rzymie
687 c ks. A. Ziółkowski CM

PIEŚNI MSZALNE
688 Boże, lud Twój
689 Co nam nakazuje
690 Na stopniach Twego
691 Z pokorą upadamy

INNE ŚPIEWY MSZALNE
Na wejście
692 Gdzie miłość wzajemna
693 Niosę w darze Tobie
Na przygotowanie darów
694 Przyjmij, Boże, tę ofiarę
695 Przyjmij, o Najświętszy Panie
696 Przyjmij, Ojcze, hostię białą
697 Składamy Ci, Ojcze
698 Stwórca chleba, Stwórca wina
Na Komunię Świętą
699 Panie, nie jestem godzien
700 Przygotuję Ci serce
Na uwielbienie po Komunii Świętej
701 Chrystus Pan karmi nas
702 Dziękczynne pieśni śpiewajmy
703 Dzięki Ci, Panie
704 O Boże, dzięki Ci składamy

ŚPIEWY W JĘZYKU ŁACIŃSKIM
I. Śpiewy wybrane
W okresie Adwentu
705 Creator alme siderum
706 Ecce Dominus veniet
707 Rorate caeli desuper
708 Veni, veni Emmanuel
W okresie Narodzenia Pańskiego
709 Adeste fideles
710 Puer natus in Bethlehem
711 Resonet in laudibus
Ku czci Najświętszego Imienia Jezus – 3 stycznia
712 Iesu, dulcis memoria
W okresie Wielkiego Postu
713 Attende Domine, et miserere
714 Miserere mei Deus
715 Parce Domine
716 Stabat Mater
717 Ubi caritas est vera
W okresie wielkanocnym
718 Alleluia… O filii et filiae
719 Regina caeli laetare, alleluia
720 Surrexit Dominus vere
721 Victimae paschali laudes
Do Ducha Świętego
722 Veni Creator
723 Veni, Sancte Spiritus
Ku czci Najświętszego Sakramentu
724 Adoremus in aeternum
725 Adoro te devote
726 Anima Christi
727 Ave verum Corpus natum
728 Lauda, Sion
729 O salutaris Hostia
730 Tantum ergo Sacramentum
Ku czci Najświętszej Maryi Panny
731 Alma Redemptoris Mater
732 Ave Maria
733 Ave, maris stella
734 Ave, Regina caelorum
735 Maria Regina mundi
736 Salve, Mater misericordiae
737 Salve, Regina
Śpiewy za zmarłych
738 Dies irae
739 In paradisum
740 Lux aeterna .
741 Requiem aeternam
II. Cykle mszalne
742 Missa „primitiva”
743 Missa VIII De Angelis
744 Missa XI Orbis factor
745 Credo III
Na pokropienie wodą święconą w niedziele
746 Asperges me, Domine .
747 Vidi aquam egredientem
Na dziękczynienie
748 Te Deum laudamus
III. Tony psalmowe
749 Primus Tonus .
750 Secundus Tonus
751 Tertius Tonus
752 Quartus Tonus
775 Quintus Tonus
754 Sextus Tonus
755 Septimus Tonus
756 Octavus Tonus
757 Tonus Peregrinus

ŚPIEWY Z TAIZÉ
758 Adoramus te Christe
759 Bonum est confidere .
760 Bóg jest miłością
761 Christe, lux mundi
762 Confitemini Domino
763 Crucem tuam
764 In manus tuas, Pater
765 Jezu, Tyś jest światłością
766 Laudate omnes gentes
767 Misericordias Domini
768 Pan blisko jest
769 Pan jest mocą
770 Spiritus Iesu Christi
771 Ty dasz mi pokój serca
772 Ty jesteś źródłem życia
773 Ubi caritas et amor
774 W ciemności idziemy
775 W naszych ciemnościach
776 Wielbić Pana chcę
777 Z Tobą ciemność
778 Zostań tu

NIESZPORY
NIESZPORY NIEDZIELNE
I tydzień
779 a Boże, wejrzyj .
779 b Stwórco światła wszechmogący (Hymn)
779 c Pan rozciągnie (1 Ant.)
779 d Rzekł Pan do Pana mego – Ps 110 (109)
779 e Zadrżała ziemia (2 Ant.)
779 f Kiedy z Egiptu Izrael wychodził – Ps 114 (113 A)
779 g Zakrólował Pan Bóg nasz (3 Ant.)
779 h Alleluja. Zbawienie, chwała i moc (Pieśń)
779 i Chwalcie, o dziatki – Ps 113 (112)
779 j Niech Imię Pańskie (Resp.)
779 k Uwielbiaj, duszo moja (Pieśń Maryi)
779 l Prośby (o. J. Ścibor CSsR)
II tydzień
779 ł Błogosławiony jesteś, Boże (Hymn) .
779 mChrystus Pan jest kapłanem na wieki (1 Ant.)
779 n Nasz Bóg jest w niebie (2 Ant.)
779 o Nie nam, o Panie, nie nam – Ps 115 (113 B)
779 p Chwalcie Boga naszego (3 Ant.)
779 r Alleluja. Bóg wskrzesił Chrystusa (Pieśń)
779 s Boga naszego chwalcie – Ps 117 (116)
III tydzień
779 t Rzekł Pan do Pana mego (1 Ant.)
779 u Pan sprawił, że trwa pamięć (2 Ant.)
779 w Całym Cię sercem chwalić będę – Ps 111 (110)
IV tydzień
779 x W blasku świętości (1 Ant.)
779 y Błogosławieni, którzy łakną (2 Ant.)
779 z Szczęśliwy i nie zna kaźni – Ps 112 (111)

NIESZPORY O NAJŚW. SAKRAMENCIE
780 a Sław, języku, pełną chwały (Hymn)
780 b Chrystus, wieczny kapłan (1 Ant.)
780 c Podniosę kielich zbawienia (2 Ant.)
780 d Wierzę w Boga! Tym się chlubię – Ps 116 B (115)
780 e Panie, Ty jesteś drogą (3 Ant.)
780 f Nakarmił ich chlebem z nieba (Resp.)
780 g O Święta Uczto, na której (Ant. do pieśni Maryi)
780 h Prośby (A. Nikodemowicz)

NIESZPORY O NAJŚW. MARYI PANNIE
781 a Witaj, Gwiazdo morza (Hymn)
781 b Bądź pozdrowiona, Maryjo (1 Ant.)
781 c Ucieszyła mnie wieść pożądana – Ps 122 (121)
781 d Oto ja służebnica Pańska (2 Ant.)
781 e Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje – Ps 127 (126)
781 f Błogosławiona jesteś między niewiastami (3 Ant.)
781 g Jerozolimo, chwal Pana nad pany – Ps 147 B (147)
781 h Zdrowaś Maryjo, pełna łaski (Resp.)
781 i Błogosławiona jesteś Maryjo, któraś
(Ant. do pieśni Maryi)
781 j Prośby

GODZINKI KU CZCI
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
782 a Zacznijcie, wargi nasze
782 b Zawitaj, Pani świata
782 c Zawitaj, Panno mądra
782 d Witaj, Arko przymierza
782 e Witaj, świątynio Boga
782 f Witaj, miasto ucieczki
782 g Witaj, światło z Gabaon
Niech nas Syn Twój
782 h Witaj, Matko szlachetna
782 i Z pokłonem, Panno Święta

RÓŻANIEC KU CZCI NMP
783 Zebrani przed Twoim ołtarzem (Wstęp)
784 Słuchaj głosu Gabryjela (Tajemnice radosne) .
785 Jezus staje nad Jordanem (Tajemnice światła)
786 W smutnym ogrodzie Oliwnym (Tajemnice bolesne)
787 Niech rozbrzmiewa (Tajemnice chwalebne)
788 Skończone nasze rozważania (Zakończenie)

DROGA KRZYŻOWA
789 a Prowadź nas, Panie Jezu! (Dla dzieci)
789 b Postanowienia i decyzje (Dla młodzieży)
789 c Droga naszego życia (Dla dorosłych)

GORZKIE ŻALE
790 a Pobudka
Część pierwsza
790 b Żal duszę ściska (Hymn)
790 c Jezu, na zabicie okrutne
(Lament duszy nad cierpiącym Jezusem)
790 d Bądź pozdrowiony (cz. I)
790 e Ach! Ja Matka tak żałosna!
(Rozmowa duszy z Matką Bolesną)
Część druga
790 f Przypatrz się, duszo (Hymn)
790 g Jezu, od pospólstwa niewinnie
(Lament duszy nad cierpiącym Jezusem)
790 h Bądź pozdrowiony (cz. II)
790 i Ach, widzę Syna mojego
(Rozmowa duszy z Matką Bolesną)
Część trzecia
790 j Duszo oziębła (Hymn)
790 k Jezu, od pospólstwa niezbożnie
(Lament duszy nad cierpiącym Jezusem)
790 l Bądź pozdrowiony (cz. III)
790 ł Ach, ja Matka boleściwa
(Rozmowa duszy z Matką Bolesną)
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
I melodia – ks. Marian Michalec CM
791 a Ojcze Przedwieczny
791 b Dla Jego Bolesnej Męki I, III, V dziesiątek
791 c Dla Jego Bolesnej Męki II, IV dziesiątek
791 d Święty Boże!… i nad całym światem
II melodia – M. Smętkiewicz
792 a Ojcze Przedwieczny
792 b Dla Jego Bolesnej Męki I, III, V dziesiątek
792 c Dla Jego Bolesnej Męki II, IV dziesiątek

LITANIE
793 Litania do Najświętszego Imienia Jezus
794 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
795 Do Serca Twojego
796 Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
797 Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
798 Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny
799 Pod Twoją obronę
Modlitwa św. Bernarda
800 Litania do św. Józefa
Modlitwa do św. Józefa
801 Litania do Wszystkich Świętych
802 Litania do św. Wincentego a Paulo
803 Litania do św. Jana Pawła II
804 Anioł Pański

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI
805 a Z głębokości wołam – Ps 130 (129)
805 b Zmiłuj się nade mną, Boże – Ps 51 (50)
805 c Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw
805 d Dziś moją duszę
805 e Niech aniołowie
805 f Ja jestem zmartwychwstanie
805 g Miłuję Pana, albowiem usłyszał – Ps 116a (114)
805 h Jezu, Ty płakałeś
805 i Błogosławieństwo
805 j Witaj, Królowo, Matko
805 k Witaj, Królowo, Matko litości

DODATEK
KOLĘDY DOMOWE (PASTORAŁKI)
1 D A cóż z tą Dzieciną
2 D Bracia, patrzcie jeno
3 D Chodźcie, pasterze
4 D Cieszmy się i pod niebiosy
5 D Cóż to za Dziecię słodko śpi
6 D Dziecina mała
7 D Gdy śliczna Panna
8 D Hej, w dzień narodzenia
9 D Jezu, śliczny kwiecie
10 D Jezus malusieńki
11 D Królu anielski, Panie Niebieski
12 D Któż o tej dobie
13 D Lulajże, Jezuniu
14 D Mesyjasz przyszedł
15 D Miasteczko małe
16 D Najświętsza Panienka
17 D Narodził się Jezus Chrystus
18 D Narodził się Jezus w stajni ubogiej
19 D Nie było miejsca
20 D Oj, Maluśki, Maluśki
21 D Pastuszkowie ze snu powstali
22 D Przy onej górze
23 D Przylecieli aniołkowie
24 D Słyszę z nieba muzykę
25 D Śliczna Panienka Jezusa zrodziła
26 D Święta Panienka
27 D W Betlejem, w szopce
28 D W dzień Bożego narodzenia radość
29 D W środku przebudzonej nocy
30 D Zbudźcie się, pasterze
Spis rzeczowy
Spis alfabetyczny
Indeks autorów


Notes:
Wydanie: 41

Introduced: orditus (2015-03-02)
Modified: orditus (2015-03-02)