» Liturgical chants » Nauka śpiewu gregoriańskiego według...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical chants

Details

Language: Polish
Type: Liturgical chant

Author: Jankowski Mieczysław (Fr)
Title: Nauka śpiewu gregoriańskiego według metody ojców benedyktynów z Solesmes
Publishing house: Akademia Teologii Katolickiej
Publ. city: Warszawa
Publ. year.: 1969
Pages: 178

Contents:
1. Krótki rys historyczny

2. Wstępne wiadomości

3. Nazwy śpiewu gregoriańskiego

4. Linie i klucze

5. Nuty i neumy

6. Neumy zanikające

7. Czas trwania nut

8. Najczęściej spotykane znaki pomocnicze i skróty

9. Rytm w śpiewie gregoriańskim

10. Interwały

11. Tonacje kościelne

12. Psalmodia

13. Kilka wskazówek z dziedziny estetyki śpiewu gregoriańskiego dla wykonawców chorału

14. Prawo muzyki sakralnej
14.1. Motu proprio św. Piusa X \"Inter pastoralis officii solicitudines\" 22 XI 1903 r.
14.2. Konstytucja Apostolska Pap. Piusa XI 20 XII 1928 r.
14.3. Encyklika \"Mediator Dei\" 20 XI 1947 Pap. Piusa XII
14.4. Kongregacja dla spraw seminariów i uniwersytetów 15 VIII 1949 r.
14.5. Encyklika \"Musicae sacrae disciplina\" 25 XII 1955 r.
14.6. Konstytucja o Liturgii Świętej 4 XII 1963 r.
14.7. Św. Kongregacja Obrzędów \"Instrukcja o muzyce w świętej liturgii\" 5 III 1967 r.
14.8. Druga instrukcja Św. Kongregacji Obrzędów o należytym wykonaniu Konstytucji o Świętej Liturgii 4 V 1967 r.

Źródła i literatura

Notes:
nakład 380 + 25 egz.

Introduced: jeremiasz (2014-06-13)
Modified: jeremiasz (2014-06-13)