» Liturgical chants » Bożonarodzeniowa muzyka na Jasnej...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical chants

Details

Language: Polish
Type: Liturgical chant

Author: Pośpiech Remigiusz
Title: Bożonarodzeniowa muzyka na Jasnej Górze w XVIII i XIX wieku
Publishing house: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Publ. city: Opole
Publ. year.: 2000
Pages: 273
ISBN: 83-88071-33-5
Series: Opolska Biblioteka Wydawnicza
Series no.: 43

Contents:
SPIS TREŚCI :

Przedmowa

Wykaz skrótów

Bibliografia

Wstęp

I PREZENTACJA REPERTUARU

1. Zagadnienia terminologiczne

2. Rodzaje przekazów źródłowych

3. Twórcy i ich dzieła
3.1. Kompozytorzy jasnogórscy
3.2. Twórcy polscy i obcy działający w innych kapelach polskich
3.3. Kompozytorzy obcy

II. CHARAKTERYSTYKA FORM MUZYKI BOŻONARODZENIOWEJ

1. Liturgia okresu Bożego Narodzenia

2. Liturgiczne źródła muzyki bożonarodzeniowej

3. Rozwój gatunków muzyki pastoralnej
3.1. Ordinarium missae
3.2. Vesperae
3.3. Pastorelle
3.3.1. Opracowania tekstów liturgicznych
3.3.2. Opracowania tekstów nieliturgicznych

III. ZAŁOŻENIA ARCHITEKTONICZNE

1. Formy cykliczne
1.1. Wpływ tekstu na formę muzyczną
1.1.1. Msza
1.1.2. Nieszpory
1.1.3. Kantata
1.2. Sposoby traktowania tekstu
1.3. Architektonika poszczególnych części cyklu
1.3.1. Msza
1.3.2. Nieszpory
1.3.3. Kantata
1.4. Samodzielne ukształtowania formalne
1.4.1. Formy polifoniczne
1.4.2. Formy aryjne

2. Formy jednoczęściowe
2.1. Rodzaje struktur tekstowych i ich wpływ na formę muzyczną
2.2. Ukształtowania typu da capo
2.3. Ukształtowania typu AA1 i AB
2.4. Inne ukształtowania formalne

IV. ANALIZA STRUKTURY MUZYCZNEJ

1. Koncepcje brzmieniowe
1.1. Skład zespołu wokalno-instrumentalnego
1.2. Traktowanie głosów
1.2.1. Faktura wokalna
1.2.2. Faktura instrumentalna
1.2.2.1. Rola towarzyszenia instrumentalnego
1.2.2.2. Ustępy instrumentalne
1.3. Rodzaje techniki kompozytorskiej
1.3.1. Technika koncertująca
1.3.2. Technika polifoniczna
1.3.3. Technika homofoniczna
1.4. Znaczenie warstwy agogiczno-dynamicznej

2. Konkretyzacje materiału muzycznego
2.1. Ukształtowanie przebiegu melodyczno-rytmicznego
2.1.1. Charakter i rozwój linii melodycznej
2.1.2. Organizacja metrorytmiki
2.1.3. Wpływ rytmiki polskich tańców ludowych
2.2. Źródła inwencji melodyczno-rytmicznej
2.3. Rola czynnika harmonicznego

3. Relacje między muzyką a tekstem
3.1. Oddziaływanie retoryki muzycznej
3.2. Środki wyrażania nastroju

Zakończenie

Zusammenfassung

Aneks

Przykłady nutowe

Teksty pastorell jasnogórskich

Indeks osób

Indeks incipitów tekstowych i form muzycznych

Introduced: jeremiasz (2012-05-03)
Modified: jeremiasz (2012-05-03)