» Liturgical chants » W służbie Bogu i ojczyźnie
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical chants

Details

Language: Polish
Type: Liturgical chant

Author: Bochniak Marek
Title: W służbie Bogu i ojczyźnie
Subheading: Organiści diecezji lubelskiej w okresie II Rzeczpospolitej
Publishing house: Werset
Publ. city: Lublin
Publ. year.: 2011
Pages: 180
ISBN: 978-83-60133-88-0

Contents:

Wprowadzenie

Wstęp

Rozdział I Organiści lubelscy w XIX i początkach XX wieku

1. W okresie zaborów

2. U progu niepodległości

Rozdział II Kolegium Organistów Diecezji Lubelskiej (1922–1939)

1. Zarząd Kolegium

2. Dochody i wydatki

3. Podkomisja Rewizyjna Oddziału Kolegium Organistów

4. Komisja Organistowska

Rozdział III Społeczność lubelskich organistów

1. Elementy prozopografii środowiska

2. Formacja i wykształcenie

3. Wynagrodzenie, kwestia ubezpieczeń i warunki bytowe

4. Formy integracji środowiska

5. Przykłady biografii

Rozdział IV Praca i obowiązki organisty

1. Nominacje, zmiany i przerwy w pracy

2. Zakres obowiązków

3. Śpiew wiernych

4. Prowadzenie chórów i orkiestr

5. Prace dodatkowe: nauczanie śpiewu w szkołach

6. Organy: warsztat pracy organisty

7. Służba czy profesja?

Rozdział V „Kronika Muzyczna Organistów Diecezji Lubelskiej”

1. Geneza powstania czasopisma

2. Wydawcy, redakcja

3. Tytuł, format, nakład, szata graficzna i zasięg „Kroniki”

4. Układ czasopisma i gatunki publicystyczne

5. Reklama i ogłoszenia

Zakończenie

Bibliografia

Aneks


Introduced: jeremiasz (2012-05-01)