» Liturgical chants » Missam cantare
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical chants

Details

Language: Polish
Type: Liturgical chant

Author: Kądziela Wiesław
Title: Missam cantare
Publishing house: s.n.
Publ. city: Warszawa
Publ. year.: 2011
Pages: 298

Contents:
1. Wstęp
2. Obrzędy wstępne
3. Liturgia słowa
4. Prefacje
5. Modlitwy eucharystyczne
6. Obrzędy komunii
7. Obrzędy zakończenia
8. Tony psalmowe
9. Śpiewy międzylekcyjne
10. Spis treści

Notes:
Śpiewnik "Missam cantare" jest przeznaczony dla alumnów przygotowujących się do pełnienia funkcji liturgicznych podczas sprawowania Mszy św. w dwóch językach - łacińskim i polskim.
Zawiera obszerne przykłady śpiewów zaczerpnięte z łacińskiego Mszału Rzymskiego i jego odpowiednika w języku polskim. Znajdziemy w nim też propozycje pochodzące z dawnych ksiąg liturgicznych, takie, jak: "tonus solleminor" i "tonus simplex" prefacji mszalnych, czy polski ton Ewangelii, zwany "piotrkowskim".

Introduced: kpt.nemo (2011-11-30)
Modified: laudem (2011-12-01)