» Liturgical chants » Cantare Missam
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical chants

Details

Language: Polish
Type: Liturgical chant

Author: Filaber Andrzej (Fr)
Title: Cantare Missam
Publishing house: Caecilianum
Publ. city: Warszawa
Publ. year.: 1993
Pages: 207

Contents:

Wprowadzenie

I. Prawodawstwo muzyki liturgicznej

Wstęp
Motu proprio 'Inter pastoralis officii solicitudines'
Encyklika 'Musicae sacrae disciplina'
Muzyka sakralna (VI rozdział KL)
Instrukcja 'Musica sacram'
Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego
Instrukcja Episkopatu Polski
O koncertach w kościołach
Zakończenie

II. Wybrane przykłady śpiewów

Wstęp
Msza Święta
Obrzędy wstępne
Oracje
Psalmy i spiewy przed Ewangelią
Lekcje i Ewangelie
Modlitwa powszechna
Prefacje
Modlitwy eucharystyczne
Aklamacje po Przeistoczeniu
Zakończenie Modlitwy Eucharystycznej
Obrzędy Komunii świętej
Obrzędy Zakończenia
Wielki Tydzień
Modlitwy przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu

Spis Treści

Introduced: jeremiasz (2011-04-17)