» Liturgical chants » Gaudeamus
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical chants

Details

Language: Polish
Type: Liturgical chant

Author: Kądziela Wiesław (Fr)
Title: Gaudeamus
Subheading: Łaciński śpiewnik Mszalny
Publishing house: Michalineum
Publ. city: Warszawa
Publ. year.: 2005
Pages: 321
ISBN: 83-7019-380-3

Contents:
Słowo wstępne

Ordo Missae - obrzędy Mszy świętej

Kyriale

Cantus Selecti - śpiewy wybrane
Tempus Adventus /czas adwentu/
Tempus Quadragesimale /czas wielkiego postu/
Tempore Paschale /czas wielkanocy/
Tempus per anum /czas w ciągu roku/
Sanctissimi Corporis te Sanguinis Christi et ad Communionem /Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i śpiewy na Komunię
De Beata Maria Virgine /O Najświętszej Maryi Pannie/
Pro Defunctis /za zmarłych/
Hymni et cantica N.T /Hymny i kantyki Nowego Testamentu/
Litaniae /Litanie/
Appendix /dodatek/

Spis alfabetyczny

Introduced: jeremiasz (2011-03-23)
Modified: ostrowik (2011-04-16)