» Liturgical chants » Niepojęta Trójco
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical chants

Details

Language: Polish
Type: Liturgical chant

Institutional author: Dominikański Ośrodek Liturgiczny
Title: Niepojęta Trójco
Subheading: Śpiewnik liturgiczny. Tom II
Publishing house: Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny
Publ. city: Kraków
Publ. year.: 2010
Pages: 455
ISBN: 978-83-924447-3-2

Contents:
Wstęp
MSZE I ŚPIEWY LITURGICZNE
Msze
Ad Aspersionem Aquae Benedictae
Asperges (greg.)
Vidi aquam
Ordinarium Missae in festis totis duplicibus
Ordinarium Missae in festis duplicibus et Dominicis diebus
Ordinarium Missae in festis simplicibus et infra Octavas solemnissimas et solemnes
Ordinarium Missae Tempore Paschali
Ordinarium Missae in Sabbatis de Beata Virgine
Ordinarium Missae infra Octavas simplices et in Missis matutinalibus et votivis
Missa pro defunctis
Ordinarium Missae Profestis diebus
Missa consolaminis
Missa de Misericordia
Missa de Sanctis
Missa Omni die
Missa Padre Pio
Missa spei
Missa universalis
Msza adwentowa
Msza jamneńska
Msza łagodności
Msza Wieczerzy Pańskiej
Chwała na wysokości Bogu (greg.)
Chwała na wysokości Bogu (J. Sykulski)
Chwała na wysokości Bogu (J. Gałuszka)
Pater noster
Missa votiva S. Dominici, Confessoris, Patris nostri
Msza Boże, lud Twój

Psalmy responsoryjne
A (H. Krawczyk/bracia dominikanie)
B (M. Firlej)
C (D. Kusz OP)
D (P. Bębenek)
E (J. Blycharz)
F (J. Blycharz)
G (H. Kowalski)
H (L. Kwiatkowski)
I (D. Kusz OP)
J (U. Rogala)
K (U. Rogala)
L (P. Bębenek)
M Psalm na Boże Narodzenie • Dziś narodził się Zbawiciel
N Psalm z liturgii Wigilii Paschalnej • Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
O Psalm z liturgii Wigilii Paschalnej • Czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia
P Psalm z liturgii Wigilii Paschalnej • Kantyk Mojżesza

Sekwencje
Lauda Sion
Chwal, Syjonie, Zbawiciela
Stabat Mater (greg.)
Stała Matka Boleściwa (Mioduszewski)
Veni Sancte Spiritus
Zstąp, Duchu Przenajświętszy
Victime paschali laudes
Ofiarujmy chwałę w wierze (J. Sykulski)
Ofiarujmy chwałę w wierze (P. Pałka)

Aklamacje przed Ewangelią
α• Alleluja de Hyacinthi (P. Bębenek)
β (P. Bębenek)
γ (D. Kusz OP)
δ (D. Kusz OP)
ε • Alleluja na Błoniach (P. Pałka)
ζ J(P. Bębenek)
η (D. Kusz OP)
θ (D. Kusz OP)
ι (R. Wędzicki OP)

Modlitwa wiernych
I (P. Bębenek)
II (J. Blycharz)
III (P. Pałka)
IV (P. Pałka)

Hymny
Cruxfidelis
Ad processionem generalem • Pange lingua
Sław języku, chwalebnego
Te Deum • Hymnus, sive canticum ss. Ambrosii et Augustini
Veni Creator

Antyfony i responsoria
Alma Redemptoris
Ave, florum
Ave Regina coelorum
Ave Stella matutina
O lumen Ecclesiae
O spem miram
Recordare
Regina caeli
Salve Regina
Sub tuum praesidium
Pasja wg św. Jana
Orędzie Wielkanocne • Exsultet

PIEŚNI LITURGICZNE

Adwent
Rorate coeli
Archanioł Boży Gabryjel
Boże wieczny, Boże żywy
Grzechem Adama ludzie uwikłani
Hejnał wszyscy zaśpiewajmy
Niebiosa, rosę
Oto Pan Bóg przyjdzie
Po upadku człowieka grzesznego
Spuśćcie nam na ziemskie niwy
Stworzycielu gwiazd świecących
Urząd zbawienia ludzkiego

Okres Narodzenia Pańskiego
Puer natus
A czemuż mój Jezus
Anioł pasterzom mówił
Bóg się rodzi
Bracia, patrzcie jeno
Cicha noc
Dzieciątko się narodziło
Dzisiaj w Betlejem
Gaudete
Gdy się Chrystus rodzi
Gloria in excelsis Deo
Jezu, śliczny kwiecie
Mamy Przyjaciela
Mędrcy świata
Narodził się nam Zbawiciel
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Przybieżeli do Betlejem
Puer natus in Bethleem
Raduj się, świecie • Joy to the World
Stabat Mater speciosa
Szczęśliwa kolebko
Tryumfy Króla Niebieskiego
W Betleem mieście
Wesoła nowina
Wesołą nowinę
Z narodzenia Pana
Zjawiło się nam dziś coś nowego

Okres zwykły
Alta Trinita beata
Aniele Boży (P. Bębenek)
Aniele Boży • Do Anioła Stróża (P. Pałka)
Bądźmy pokorni
Będę Cię chwalił, Boże
Błogosławcie Pana
Boże, Ty nie odmawiasz
Cała ziemio
Chrystus wodzem
Chwała Tobie, Gospodzinie
Ciebie wzywamy
Czym się Panu odpłacę • Psalm 116
Deo Patri sit gloria
Duszo Chrystusowa
Idźcie na cały świat
I ktoż będzie przemieszkawał • Psalm 15
Kantyk Tobiasza • Uwielbiam Boga mego
Kathyzma
Kryste, dniu naszej światłości (Wacław z Szamotuł)
Kryste, dniu naszej światłości (D. Kusz OP)
Kto się w opiekę
Kiedy ranne wstają zorze
Ludu kapłański (P. Bębenek)
Ludu kapłański (M. Pospieszalski)
Miłujcie się wzajemnie
Niech cały wszechświat
O tajemniczy płomieniu • Przyjdź do nas
Panie mój
Panie, przenikasz i znasz mnie • Psalm 139
Pod Twą obronę
Podnieś mnie, Jezu
Przybądź, Duchu Święty
Przywróć mi życie • Modlitwa o przebudzenie
Requiem aeternam
Różne są dary łaski
Rzekł Pan do pana mego • Ps 110
Stwórz, o mój Boże • Modlitwa o skruchę
Śpiewajcie Panu nową pieśń (Heinrich Schütz)
Śpiewajcie Panu nową pieśń • O Stworzycielu Duchu, przyjdź (J. Gałuszka)
Święci niebieskiej mieszkańcy krainy
Tobie, nieśmiertelny Panie • Psalm 146
Ty jesteś, Panie • Psalm 86
Tylko w Bogu • Psalm 62
Tylko w Twoim miłosierdziu
Tam, gdzie miłość • Ubi caritas
Ubi caritas (greg.)
Uwielbia dusza moja Pana • Magnificat
W Tobie, Panie, nadzieję mam • Psalm 71
Wielkie są dzieła
Wody Jordanu
Wszystkie nasze dzienne sprawy
Zbudź się, o śpiący

Wielki Post
Gloria laus
Improperia
Ach, mój Jezu
Adoramus te, Christe (Giovanni Pierluigi da Palestrina)
Adoramus te, Christe (D. Kusz OP)
Adoramus te, Christe (M. Staromiejski)
Bądź mi litościw
Boska dobroci • Przy obchodach Drogi Krzyża Świętego ze stacyjami
Boże mój
Cierniami uwieńczoną
Dobranoc, Głowo święta (P. Bębenek)
Dobranoc, Głowo święta (M. Pospieszalski)
Dzieci hebrajskie • Procesja z palmami
Gdy ja sobie tak rozważam
Jaśnieje Krzyż chwalebny • Hymn ku czci Krzyża Świętego
Jezu Chryste, Panie miły
Jezu, Tyś cały krwią zbroczony
Już Cię żegnam
Jezus Chrystus, Bóg człowiek
Już Chrystus życie zakończył
Króla wznoszą się znamiona • Vexilla regis prodeunt (Siedlecki)
Króla wznoszą się znamiona • Vexilla regis prodeunt (M. Kowalski)
Krzyżu Chrystusa
Krzyżu Święty i chwalebny
Któryś za nas cierpiał rany (D. Kusz OP)
Któryś za nas cierpiał rany (M. Pospieszalski)
Lament serdeczny
Ludu mój, ludu (Nachbar, P. Bębenek)
Ludu mój, ludu (P. Bębenek)
Ludu mój, ludu (M. Pospieszalski)
Najdroższy Jezu • Herzliebster Jesu
Nawróć nas, Panie (J. Gałuszka)
O Domine Jesu Christe
O duszo wszelka nabożna
O Krwi najdroższa
Odszedł Pasterz
Ogrodzie oliwny (Mioduszewski)
Ogrodzie oliwny (L. Kwiatkowski)
Ojcze Boże
Ojcze, w Twoje ręce
Per Crucem tuam
Płaczcie, anieli (Mioduszewski)
Płaczcie, anieli (P. Bębenek)
Pozwól mi Twe męki śpiewać
Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie
Stabat Mater (Korsyka)
Stała Matka Boleściwa (P. Pałka)
Świętość Krzyża rozpamiętuj • Na cześć Krzyża Świętego
Święty Boże
Ty, któryś gorzko
Wisi na krzyżu
Witaj, głowo • Do twarzy Chrystusa
Wszyscy mieszkańcy dworu niebieskiego
Zbliżam się k'Tobie

Okres wielkanocny
Haec dies
Alleluja! Jezus żyje
Chrystus Pan zmartwychwstał
Chrystus zmartwychwstań jest
Chrześcijanie, klaszczcie w dłonie • Na Zmartwychwstanie Pańskie
Krystus Pan dzisia zmartwychwstał
Nie zna śmierci (Siedlecki)
Niebo wysokie, raduj się • Pieśń o Zmartwychwstaniu Pańskim
Otrzyjcie już łzy, płaczący
Oto jest dzień
O dzieci Boże • O filii et filiae
Oto dzień radości
Pan zmartwychwstał
Wesel się tej to chwile
Wstał Pan Chrystus
Wysławiajmy Chrysta Pana
Zwycięzca śmierci

Pieśni eucharystyczne
Adoro te
Bądźże pozdrowiona
Chwalmy niewysłowiony
Dzięki Ci, Panie
O salutaris hostia
Panie, nie jestem godzien • Duch i ogień
Panis angelicus
Skosztujcie i zobaczcie • Psalm 34
Sławcie, usta, Ciało Pana
Tantum ergo Sacramentum
Twoja cześć, chwała
Uczta Baranka • Oto Boży Baranek
Upadnij na kolana
W sakramencie utajony
Witaj, pokarmie
Witam Cię, witam
Zbliżam się w pokorze
Zróbcie Mu miejsce

Pieśni maryjne
Ave Maria
Bądź pozdrowiona, Panienko
Błogosławiona • Madre de Deus
Ciebie na wieki wychwalać będziemy
Dnia każdego Boga mego
Gwiazdo morza
Gwiazdo morza głębokiego (opr.: D. Kusz OP)
Gwiazdo morza głębokiego (m.: D. Kusz OP)
Królowo nieba, Pani aniołów
Magnificat (P. Bębenek)
Magnificat (Cyprian Bazylik)
Matko Najświętsza
Matko Niebieskiego Pana
O Gospodzie uwielbiona
O Maryjo jaśniejąca
Tobie wznawiamy, Panno
Witaj, Gwiazdo Morza • Ave Maris Stella
Witaj, Maryjo, Matko miłości
Za Matką się udaj
Zawitaj, Królowo Różańca
Zawitaj, ranna jutrzenko
Zdrowa budź Maryja
Zdrowaś bądź, Maryja

Ostinata
Alleluja (M. Pospieszalski)
Boże, mój Boże • Psalm 63
Błogosław Pana, ma duszo
Bonum est praestolari
Bóg jest miłością
Bóg Twój przekazał moc • Psalm 91
Converte nos
Daj mi, o Panie
Dobry Pasterzu
Duchu Święty, rozpal w nas
Gloria Tibi Domine
In manus Tuas
Jam sługa Twój
Jezu, ufam Tobie
Jezu ponad ziemię wywyższony • Pomnij na nas
Na wieki będę wyśpiewywał
Niech mnie strzeże Twa święta Krew
Niechaj Cię, Panie • Psalm 145
Niechaj przyjdzie Twój Duch
O, jak dobry i słodki
O Krwi i Wodo
Obmyj mnie, Panie • Asperges me
Omnia Domini
Panie Jezu
Pieśń o nadziei • W swoim wielkim miłosierdziu
Pokój wam
Przyjdź, Duchu Święty
Przyjdź, Panie Jezu
Tak Bóg umiłował świat
Venite, exultemus Domino
W Tobie jest światło
Wysłuchaj, Boże • Exaudi Deus

Dodatki
Akatyst ku czci Ducha Świętego
Kantyk
Gloria
Alleluja (P. Pałka)
Anioł Pański
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Litania dominikańska
Litania o Miłosierdziu Bożym
Litania do św. Jacka
Ojce nasz
Ojcze nasz
Zdrowaś Mario
Chwała Ojcu
Amen

Introduced: bardziam (2010-11-06)
Modified: custos (2012-06-22)